Co je to mindfulness?

Mindfulness znamená věnovat pozornost určitým způsobem:
záměrně, v přítomném okamžiku a bez posuzování.

Jon-Kabat Zinn

Mindfulness znamená všímavost. Bdělost, bdělá pozornost nebo plné uvědomování. Je to umění být přítomen.

Jednoduše to můžeme chápat jako vědomé zaměření pozornosti k přítomnému okamžiku. Ve světě plného povinností a spěchu je pro naše duševní i fyzické zdraví potřeba mít otevřenou mysl a učit se nehodnotit.

Techniky mindfulness vycházejí ze starých budhistických principů, které pro nás mají hluboký význam. Jsou to jednoduché metody, které mění náš způsob prožívání a pohled na svět. Tyto techniky se už přes 40 let používají v psychologii, medicíně i vzdělávání a jejich terapeutické účinky podkládá řada vědeckých výzkumů.

Díky mindfulness si více uvědomujeme, máme jasnější mysl a dokážeme lépe přijímat aktuální dění a situace, které k nám přicházejí. Učíme se plně prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od hodnotících myšlenek bez posuzování a očekávání.

Většina traumat a negativních zážitků se utváří v dětství 

A mnohdy nevědomky. V dospělosti nás pak tato traumata dohánějí a ovlivňují způsob, jakým se chováme – ke svému okolí, v důležitých situacích.
Pokud začneme být všímavější už v dětství, naučíme se těmto vzorcům chování předcházet a řešit problémy s klidem, soustředěností a rozumem.

V dospělosti je složité ovládat emoce

O tom ví své každý z nás. I tak to ale můžeme dokázat. To, co se nám v dětství či mládí jevilo jako děsivé a nepřekonatelné, na to jako dospělí nahlížíme s mírnějšími obavami. Proč? Protože jsme se naučili být všímaví.

Díky naší mindfulness aplikaci k tomu můžete dovést i své děti 

Všímavec učí děti mindfulness pomocí zábavných cvičení. Díky této mindfulness se budou schopné soustředit a ovládat pocity. Životem pak proplují mnohem snáze a pohodlněji. Teď i v budoucnu.

Proč mindfulness pro děti?

V dětství je mindfulness jedním z nejlepších nástrojů, jak zvládat každodenní život příjemnějším způsobem a vypěstovat si do budoucna pozitivní návyky. Mindfulness techniky jsou podložené vědeckými výzkumy a mají pozitivní vliv na vývoj dítěte a jeho další směřování.

Aplikace je nadesignovaná přesně pro dětské chápání a tvořivost, která je jim přirozená. Každá činnost, ať už zábavná, výtvarná, nebo herní, rozvíjí jejich všímavost. Naučí je vědomě dýchat a soustředit se na jednu věc. Díky tomu dokáží ovládat myšlenky a zvládat veškeré své pocity.

Dejte svým dětem dárek na celý život. Veďte je k mindfulness.

Co na mindfulness říká věda?

Psychologické a neurologické studie prokazují, že lidé, kteří se pravidelně věnují technice mindfulness, jsou průměrně šťastnější a spokojenější. Toto zjištění má velký význam ve zdravotnictví, neboť pozitivní emoce souvisejí s delším a zdravějším životem.

Pokud se tyto techniky naučíme už v dětství, můžeme mít v dospělosti mnohem jednodušší život. Veďte k mindfulness i své děti.