Partneři projektu

Prototýpci, z. s. se snaží přispět k šíření moderních vzdělávacích trendů, které jsou založené na podnikavosti, kreativitě a digitálních kompetencích. Nabízí vzdělávací akce pro děti, učitele i rodiče. Vychází přitom především z vlastních zkušeností z podnikání a reálné tvorby kreativních projektů z oblasti vývoje fyzických i digitálních produktů a marketingu.

Web: www.prototypci.cz

Kouči do škol jsou iniciativou podporující učitele a ředitele škol. Prostřednictvím interaktivních workshopů či individuálních spoluprací přináší do škol wellbeing v podobě pozitivního nadhledu, rozvíjení všímavosti a psychické odolnosti. Pomáhají pedagogům nacházet vlastní cestu k řešení každodenních situací a jejich dlouhodobou vizí je, aby výhody a přínosy koučování mohli zažívat pedagogové na každé škole.

Web: www.koucidoskol.cz

Projekt Jižní Morava čte je zaměřen na podporu jedné z nejsilnějších skupin návštěvníků veřejných knihoven – dětí a mládeže. Cílem projektu je rozvoj čtenářských dovedností, posilování čtenářské gramotnosti dětí, posilování mezigeneračních vztahů a komunitních aktivit. Důraz je kladen i na propojení obce, knihovny a školy. V zapojených knihovnách se konají doprovodné programy (literární besedy, autorská čtení, výstavy, šifrovací hry, workshopy, ale třeba i exkurze nebo příměstské tábory), které se vztahují k tématu soutěže.

Web: www.jiznimoravacte.cz

Projekt Nadšená učitelka pomáhá pedagogům se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem, s jejich vzděláváním a podporou. Nabízí vzdělávací akce a materiály pro učitele, kteří se třeba trochu trápí s tím, jak uchopit práci s žáky s odlišným mateřským jazykem ve třídě. Míša = Nadšená učitelka vychází především ze své dlouholeté pedagogické praxe.

Web: www.nadsenaucitelka.cz